\

Algemene voorwaarden Tennishal De Vossenberg

 • De reservering van een tennisbanen houdt in dat men een huurovereenkomst is aangegaan met Tennishal De Vossenberg
   
 • Tennishal De Vossenberg stelt de huurder de overdekte tennisaccommodatie en kleedgelegenheid, ter beschikking gedurende de overeengekomen huurperioden (losse baanhuur, vaste baancontracten)
   
 • De overeenkomst wordt na de overeengekomen huurperiode middels een prolongatieformulier verlengd voor de volgende huurperiode.
   
 • De betaling van de kosten van uw geprolongeerde baancontract dient 14 dagen na ontvangst van de aan u verstuurde factuur te zijn bijgeschreven op banknummer: Rabobank NL07 RABO 38 766 93 53 of ING p184 76 16; tenzij anders is overeengekomen met de verhuurder. Indien geen betaling is ontvangen vervalt uw optie en wordt de baan vrij gegeven voor verhuur.
   
 • Door ondertekening van het prolongatieformulier verklaart u zich te conformeren aan de algemene voorwaarden van Tennishal de Vossenberg.
   
 • In nader overleg kunnen speeldagen die samenvallen met de sluitingsdata tot 14 dagen na afloop van de looptijd van het baancontract worden ingehaald.
   
 • Een baancontractperiode bestaat uit 60 minuten. Door u afgemelde tijdstippen dient u voor 1 mei 2015 (in overleg bij beschikbaarheid op andere tijdstippen) te hebben ingehaald. U krijgt de gelegenheid maximaal 3 geannuleerde data in te halen.
   
Boek direct
Tennishal de Vossenberg Nunspeet